Specialist in Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde is een effectieve methode om mensen met klachten van het bewegingsapparaat te behandelen. Per 1 januari 2017 heet ons vak Musculoskeletale Geneeskunde.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVAMG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde. Voorheen was de naam NVOMG: Nederlandse vereniging van Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde. - www.nvamg.nl

Ik sta geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) - www.registeramg.nl
 

Het team

Dhr. Drs. R.H.A. Nix

Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde.
Ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 99023000101

Mevr. S. Leunissen-Bastings
Medsich Secretaresse