Musculoskeletale Geneeskunde

 

 

Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, bijvoorbeeld schouder-, nek-, of hoofdpijn, duizeligheid, pijn trekkend naar de armen en handen, hartkloppingen of hartoverslagen, ademhalingsproblemen, maag- en darmklachten, menstruatieklachten, klachten in het urinewegsysteem of lage rugklachten, met of zonder uitstraling naar de heupen en de benen. Ook onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of pijn tussen de ribben kunnen te maken hebben met de wervelkolom.
Ondanks vele onderzoeken wordt er vaak niets gevonden en blijven de klachten bestaan. Er is een groep artsen in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in deze veelal nog onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat: artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde.

Deze artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde kunnen veelal ook aandoeningen opheffen als:

 • migraine,
 • Whiplash,
 • Syndroom van Tietze,
 • Carpaal Tunnel Syndroom,
 • Syndroom van Meniere,
 • KISS Syndroom,
 • tenniselleboog,
 • Frozen Schoulder,
 • RSI-klachten,
 • ischialgie,
 • HNP (hernia) van nek en lage rug,
 • Vertigo(duizeligheidsklachten),
 • onbegrepen buikklachten (IBS) en
 • hartkloppingen(palpitaties)

Ook patiënten, die na een herniaoperatie klachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Bovengenoemde klachten hebben vaak te maken met zeer kleine corrigeerbare standsafwijkingen in het bekken en de wervelkolom. Onder standsafwijkingen verstaan we een asymmetrische (scheve) stand in de positie van wervels ten opzichte van elkaar. Een standsafwijking kan veroorzaakt worden door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enz. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en wordt het zenuwstelsel geprikkeld. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: niet alleen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen, die niet meer goed door de zenuw aangestuurd worden.
Scheefstanden van wervels en andere gewrichten zoals schouders, ellebogen, polsen, handen, heupen, knieën en voeten gaan vaak gepaard met een afname van de bewegingsmogelijkheden (bewegingsbeperkingen).
Door correctie van deze scheefstanden kunnen deze bewegingsmogelijkheden weer verbeterd worden.

De behandeling

Na het onderzoek stelt de arts een behandelplan op. Hij corrigeert met specifieke technieken de standsafwijkingen van de wervelkolom en het bekken en heft bewegingsstoornissen op. Niet alle wervels en/of gewrichten kunnen in een consult gecorrigeerd worden. Daarom zijn er meestal meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvoor bereikt is. Indien nodig kan de arts om aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan vragen en deze ook beoordelen.

Het aantal consulten verschilt per patiënt

Het hangt af van de uitgebreidheid en aard van de afwijkingen. Gemiddeld volstaan 3 tot 8 behandelingen. Soms zijn enkele behandelingen ook voldoende om de klachten aanzienlijk te verminderen. 
In de eerste dagen na de behandeling kan enige napijn optreden, ook op plaatsen waar normaal geen klachten waren. Na de laatste behandeling is het mogelijk dat het nog verscheidene maanden duurt eer de oorspronkelijke klachten verminderen of verdwijnen. Na drie maanden vindt zo nodig een controle plaats.

Klachtenreglement

Indien u niet tevreden bent, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Indien u samen niet tot een oplossing komt, bestaat de mogelijkheid om een klacht bij de klachtencommissie in te dienen. De arts kan u aangeven welke stappen u dan kunt nemen. Hier kunt u informatie vinden over wat u kunt doen indien u ontevreden bent over uw bezoek aan de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-Arts).

Informatie

Meer informatie kunt u vinden onder: mskzorg.nl/voor-patienten