Is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar Musculoskeletale Geneeskunde?

Jazeker, onder andere:

1. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zijn twee artsen gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van Orthomanuele Geneeskunde.
De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de tweeduizend ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rug-, nek-en hoofdpijn verbeterden, maar ook klachten van andere aard zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten. Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de onderrug (MRI of CT-scan) reageerden positief. Dit gold zowel voor patiënten die hieraan niet geopereerd werden als voor hen die hieraan wel geopereerd werden, maar desondanks nog klachten hadden.
J.W.B. Albers. E.D. Keizer (1990)
De titel van het proefschrift van Albers en Keizer luidt: Een onderzoek naar de waarde van Musculoskeletale Geneeskunde. ISBN 90-5166-178-9.

2. Door het EMGO instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam is in februari 2005 een onderzoek gepubliceerd waarin aangetoond werd dat er een duidelijk verschil bestaat in onderzoeks- en behandeltechniek tussen Musculoskeletale Geneeskunde enerzijds en Chiropractie en Manuele Therapie anderzijds.
H.C.W. de Vet PhD, W. Schuller MD, e.a. Variance in Manual Treatment of nonspecific Low Back Pain between Orthomanual Physicians, Manual Therapists and Chiropractors.

3. Door de artsen van (voormalig) Medisch Centrum Kouvenrade is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van Musculoskeletale Geneeskundige behandeling op lange termijn bij patiënten met een hernia. Deze studie omvat 98 patiënten met een op MRI of CT-scan aangetoonde Hernia (HNP) op het niveau L4-L5 en/of L5-S1 met klachten. Deze patiënten werden niet geopereerd, maar tussen 1995-2000 Musculoskeletale Geneeskundig in Medisch Centrum Kouvenrade behandeld. In 2001 gaf 76% van de patiënten een duidelijke verbetering van de klachten aan. 83% van de patiënten was tevreden over de behandelingen.
C.W. Broekkamp (januari 2005). Onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid van de Musculoskeletale Geneeskundige behandeling op langere termijn bij patiënten met een HNP op het niveau L4-L5 en L5-S1.