Last van klachten? Ik kan u helpen.

Last van klachten? Wij kunnen u helpen...

Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, bijvoorbeeld schouder-, nek-, of hoofdpijn, duizeligheid, pijn trekkend naar de armen en handen, hartkloppingen of hartoverslagen, ademhalingsproblemen, maag- en darmklachten, menstruatieklachten, klachten in het urinewegsysteem of lage rugklachten, met of zonder uitstraling naar de heupen en de benen.

Ook onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of pijn tussen de ribben kunnen te maken hebben met de wervelkolom.

Ondanks vele onderzoeken wordt er vaak niets gevonden en blijven de klachten bestaan. Er is een groep artsen in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in deze veelal nog onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat: artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde.

Deze artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde kunnen veelal ook aandoeningen opheffen als: migraine, Whiplash, Syndroom van Tietze, Carpaal Tunnel Syndroom, Syndroom van Meniere, KISS Syndroom, tenniselleboog, Frozen Schoulder, RSI-klachten, ischialgie, HNP (hernia) van nek en lage rug.

Ook patiënten, die na een herniaoperatie klachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Bovengenoemde klachten hebben vaak te maken met zeer kleine corrigeerbare standsafwijkingen in het bekken en de wervelkolom. Onder standsafwijkingen verstaan we een asymmetrische (scheve) stand in de positie van wervels ten opzichte van elkaar. Een standsafwijking kan veroorzaakt worden door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enz. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en wordt het zenuwstelsel geprikkeld. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: niet alleen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen, die niet meer goed door de zenuw aangestuurd worden.
Scheefstanden van wervels en andere gewrichten zoals schouders, ellebogen, polsen, handen, heupen, knieën en voeten gaan vaak gepaard met een afname van de bewegingsmogelijkheden (bewegingsbeperkingen). Door correctie van deze scheefstanden kunnen deze bewegingsmogelijkheden weer verbeterd worden.