Specialisten in Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde

Specialisten in Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde

Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde is een effectieve methode om mensen met klachten van het bewegingsapparaat te behandelen. Per 1 januari 2017 heet ons vak Musculoskeletale Geneeskunde.

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVAMG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde. Voorheen was de naam NVOMG: Nederlandse vereniging van Artsen voor Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde. - www.nvamg.nl

We staan geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) - www.registeramg.nl
 

Het team

Dhr. Drs. C.W. Broekkamp
Arts voor Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde
Ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 29020301601

Dhr. Drs. R.H.A. Nix
Arts voor Orthomanuele / Musculoskeletale Geneeskunde
Ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 99023000101

Mevr. S. Leunissen-Bastings
Secretaresse